Satılık 512 MB DDR 400 Pc RAM

512 MB DDR 400 Pc RAM çalışır durumda, ihitiyaç fazlası. kullanmak nasip olmadı, aldığım fiyattan satıyorum 25 TL kapüste ve ya çarşıda elden teslim edebilirim.

ev arkada??na ihtiyac? olan ??

bu sene sakaryaya yatay geçi? yapt?m.. endüstri mühendisli?i 3. s?n?fa..okula kayd?m? yapt?rd?m fakat yurt aramaya vaktim kalmad?..zaten yurtlar da deli fiyat istiyor..yan?na 2. 3. ki?i arayan arkada?lar varsa benle irtiabata geçebilir mi? 0555 582 64 21 s.sahikagenc@hotmail.com

acil ev rkada?? aran?yor

bu sene jeofizik mühendisli?i yüksek lisansa ba?l?yorum. okulun aç?lmas?na say?l günler kalmas?na ramen hala bir kalacak yer bulamad?m. 3 gündür yurtlara bak?yorum fahi? fiyatlar istiyorlar e?er 10 ki?i ayn? odada kalabilirseniz mümkün olan fiyatlar? söylüyorlar. ayr?ca bir veya iki arkada?la eve ç?kmak daha mant?kl? geliyor hem maddi hemde ortam ac?s?ndan. üniversiteyi mersinde okudum ve sürekli […]

Sat?l?k salon tak?m?

Arkada?lar 2.el sat?l?k salon tak?m?… Bir üç’lü (içinde katlan?r yatak var), bir ikili ve iki tekliden olu?an salon tak?m? sat?l?kt?r. 50 TL… Bo?una 2.el’lere yüksek mebla?lar bay?lmay?n… Not:Salon tak?m? Karaman’dad?r… (535)8836583

Sat?l?k salon tak?m?

Arkada?lar 2.el sat?l?k salon tak?m?… Bir üç’lü(içinde katlan?r yatak var),bir ikili ve iki tekliden olu?an salon tak?m? sat?l?kt?r.50 TL… Bo?una 2.el’lere yüksek mebla?lar bay?lmay?n… Not:Slon tak?m? Karaman’dad?r…

bayan ev arkads? ar?yorum

çark caddesinde 350tlya sobal? ev var beraber ç?kabilecgim bayan ev arkads? aramaktay?m,evimin bütün esylar? mevcuttur.ilgilenenler gonca1283@hotmail.com ulasablrler

Kiral?k Daire

Adnan Menderes Cad. Üzeri,Grand Otel Yan?, 4 Katl? Binan?n 4. Kat?, Üniversite Yolu Üzeri, 2+1, Do?algazl?, Do?ramalar PVC 525 TL 0532 2563034

Temel Foto?raf Dersleri

Temel Foto?raf Dersleri (Sakarya) – Foto?raf Makineleri – Pozland?rma – I??k ve Renk Bilgisi – Kompozisyon – Çekim Teknikleri – Dijital Düzenlemeler (photoshop) ?htiyaç ve düzeye göre programlanan, ki?iye özel dersler hakk?nda ayr?nt?l? bilgi almak için http://yirmi3.carbonmade.com/about/ sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz..

bayan ev arkadas? ar?yorum

sakarya ilkögretim okulunun civar?ndaki full e?yal? evime ev arkads? aramaktay?m. 05346658216

karamanda 3+1 do?algazl? ekonomik

karamanda m?n?buslern ve otobusler?n son dura?nda 3 katl?nn ?k?nc? kat? çar?? ya ve okula gel?rken ayakta kalma derd?n?z olmadan geleb?lce?n?z doalgaz bak?m?ndan c?mr? dü?ük faturalar gelen daire 400 ytl irtibat 0554 801 75 36 istanblue85m@hotmail.com özkan